WŁĄCZAMY W EDUKACJĘ

Oferta szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych pracujących z podręcznikami WSiP.  Przedmiotem szkoleń są zadania edukacyjne, które stanowią rdzeń procesu edukacyjnego. To aktywności dydaktyczne, wspierające proces  uczenia się i rozwój uczniów. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w zakresie tworzenia i realizacji zadań edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasach 4-8 w podziale na przedmioty humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze.

Rok szkolny: 2023/2024

Oferta szkoleń dla dyrektorów szkół podstawowych, w których nauczyciele pracują z podręcznikami WSiP. Temat szkolenia „Ocenianie w szkole. Od przepisów prawa do praktyki szkolnej” pokazuje, w jaki sposób organizować w szkole ocenianie, by motywowało uczniów  do pracy i było zgodne z przepisami prawa oświatowego oraz odpowiada na potrzeby kadry zarządzającej wynikające z realizacji 3. kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023 2024.

Rok szkolny: 2023/2024