Jak uzyskać dostęp do raportów?

Otrzymacie Państwo na swoje skrzynki pocztowe, z których dokonano zamówienia szkoleń wiadomości zawierające login i hasło dostępu do szkoleń. Tym razem będą to konta z uprawnieniami pozwalającymi przeglądać raporty dostępne w szkoleniach. Po zalogowaniu się, w zakładce Moje kursy pojawi się interesujący Państwa kurs. Jesteście już do niego Państwo zapisani z uprawnieniami prowadzącego - co dalej, czyli jak zapoznać się z raportami - zapraszamy do poniższych informacji.

Jak zapoznać się z raportami w kursie?

 

 

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak uczestnicy szkolenia realizują materiał odszukaj po prawej stronie ekranu blok Status ukończenia kursu. Następnie wybierz link Zobacz raport kursu


Co w raporcie? Dostępne jest zestawienie uczestników szkolenia oraz wszystkich elementów kursu, które są brane pod uwagę jako istotne. W pierwszym wierszu tabeli można sprawdzić nazwy zasobów i aktywności podlegających monitoringowi podczas szkolenia. Jeżeli przy uczestniku widzisz pusty kwadrat oznacza to że nie została zaznaczona opcja ukończenia danej aktywności. Jeżeli jest odznaczony ciągły kwadrat znaczy to, że użytkownik zgodnie z ustawieniami kursu zaznaczył ukończenie aktywności, jeżeli zaznaczony jest kwadrat wyznaczony przerywaną linią oznacza to, że platforma automatycznie zaliczyła użytkownikowi aktywność (spełnił on określone warunki).  


Wybierając z menu Administracja kursem link Raport aktywności otrzymujemy dostęp do informacji związanych z poszczególnymi aktywnościami w kursie. Są to informacje bez danych osobowych. W raporcie widzimy ile osób wyświetliło (kliknęło) w poszczególne aktywności. Dodatkowo widzimy ile razy nastąpiło wyświetlenie określonej aktywności.


W naszych szkoleniach dostępne są też Refleksje zbierające informacje zwrotną od użytkowników szkolenia. Refleksje pozwalają sprawdzić jak użytkownik ocenia jakość i przydatność webinariów dostępnych w kursie.


Klikając w link Refleksja (dowolny z aktywności w kursie) uzyskujemy z lewej strony ekranu dostęp do menu - Administracja testu, tam znajduje się link Administracja testu/Wyniki/Odpowiedzi.  Pod tym linkiem można przeczytać otwarte odpowiedzi udzielone przez użytkowników szkolenia.


Last modified: Monday, 5 July 2021, 11:23 PM