Podczas szkolenia uczestnik uporządkuje posiadaną wiedzę na temat dobrych praktyk w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Szkolenie ma formę kursu e-learningowego. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia i metody pracy sprzyjające przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego.