Na szkoleniu uczestnik uporządkuje swoją wiedzę oraz nauczy się analizować i interpretować wyniki edukacyjne uczniów i na ich podstawie formułować wnioski do korekty szkolnego systemu kształcenia oraz wykorzystać je w pracy szkoły.