Szkolenie Wspierające trenerów ORKE w pracy na platformie e-akademia.