Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne dla użytkowników platformy:

W przypadku problemów technicznych związanych z platformą proszę o informację na adres: 

piotr_brzozka@wsip.com.pl

Samouczki wideo:

  1. Jak odzyskać hasło do platformy ORKE. 
  2. Dostęp do raportów dla Dyrektora placówki.