Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów

Szkolenie branżowe. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z pracodawcą

Szkolenie dla konsultantów edukacyjnych - WP/ SPP